Ako zmeniť limity pre platby kartou

 1. Ak ešte mobilnú aplikáciu nemáte, stiahnite si ju z Google Pay alebo App Store alebo Huawei App Gallery a následnej spárujte s účtom.


 2. Prihláste sa do mobilnej aplikácie a prejdite do časti „Financie“. Následne kliknite na záložku „Karty“ a potom na kartu, pre ktorú chcete autorizačné limity upraviť.
 3. Zobrazia sa podrobnosti o karte. Kliknite na tlačítko "Zmeniť limity". 4. Teraz môžete nastaviť denné limity pre jednotlivé typy transakcie. Ak chcete niektoré platby zakázať, posuvník v pravej časti obrazovky prepnite do polohy vľavo. Zmeny uložte.
   

  Pre mNálepku je možné v mobilnej aplikácii upraviť len limity pre denný objem platieb u obchodníkov. mNálepku nie je možné použiť pre výbery z bankomatov ani platby na internete. 5. Nakoniec skontrolujte nové nastavenie limitov a zmeny potvrďte PIN kódom aplikácie.  1. Po prihlásení sa do internet bankingu kliknite na tlačítko Moje financie. Následne kliknite na položku Karty

 2. Presuňte kurzor myši nad kartu, pre ktorú chcete zmeny vykonať a kliknite na "Limity".
  Zmeniť limity na karte
 3. Nájdite položku "Limity debetnej/kreditnej karty" a kliknite na "Zobraziť"

 4. Kliknite na tlačidlo „Zmeniť“ a následne si upravte denné limity podľa seba

  Zmeniť limity na karte
  Pre mNálepku je možné v internet bankingu upraviť len limity pre denný objem platieb u obchodníkov. mNálepku nie je možné použiť pre výbery z bankomatov ani platby na internete.

 

UPOZORNENIE: Slovenská sporiteľňa (SLSP) obmedzila limit na jeden výber v celej sieti svojich bankomatov na 200 EUR. Z bankomatov SLSP je možné vybrať viackrát za sebou, každý výber je ale limitovaný maximálnou sumou 200 EUR.