IBAN - číslo účtu

IBAN je štandardný medzinárodný formát čísla účtu, založený na norme ISO 13616. Základnou časťou IBAN je BBAN (Basic Bank Account Number), tzv. národná časť IBAN. Štandard stanovuje štruktúru IBAN v elektronickej komunikácii a v listinnej podobe.

 

Štruktúra IBAN na Slovensku

cislouctu

 

Štruktúra IBAN
  • prvé dva znaky sú vždy povinne alfabetické (písmená) a predstavujú kód krajiny (podľa normy ISO 3166)
  • ďalšie dva znaky sú povinne numerické a predstavujú kontrolné číslice (pre programovú kontrolu čísla)
  • ďalšia časť môže obsahovať maximálne 30 rôznych znakov (v SR max. 24 znakov)

IBAN, v listinnej podobe, má rovnakú štruktúru, podmienkou je však rozdelenie čísla do skupín po štyroch znakoch oddelených separátorom. Štandard nevyžaduje uvádzať slovo „IBAN“ pred číslom.

 

Elektronická forma Písomná forma
SK4083605207004200012345 SK40 8360 5207 0042 0001 2345