Ako si založím účet mKonto?

Vyplňte žiadosť o účet

  • Žiadosť nájdete tu

  • O stave svojej žiadosti o účet budete priebežne informovaní e-mailami.

  • E-maily budú zasielané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v žiadosti.

 

Zvolili ste v žiadosti podpísanie zmluvy na obchodnom mieste mBank?

Navštívte dané obchodné miesto, kde zástupcovia mBank spracujú Vašu žiadosť o účet na počkanie. Nezabudnite si so sebou vziať:

  • Doklad totožnosti uvedený v žiadosti o účet. Ak ste uviedli Cestovný pas, je potrebná ešte overená kópia ďalšieho dokladu, v ktorom je uvedená adresa trvalého alebo prechodného pobytu na území SR.

  • Ak ste v žiadosti uviedli niekoľkých spolumajiteľov, musia byť všetci prítomní pri podpise zmluvy.

 

Zvolili ste v žiadosti podpísanie zmluvy prostredníctvom kuriéra?

V priebehu niekoľkých dní sa s Vami kuriér skontaktuje a dohodne termín stretnutia za účelom podpísania zmluvy (v lehote 14 dní). Na stretnutie s kuriérom si pripravte:

  • Doklad totožnosti uvedený v žiadosti. Ak ste uviedli Cestovný pas, je potrebná ešte overená kópia ďalšieho dokladu, v ktorom je uvedená adresa trvalého alebo prechodného pobytu na území SR.

  • Kópiu dokladov totožnosti, ktorú si mBank ponechá pre vlastné účely. Ak ste uviedli Cestovný pas, je potrebná ešte overená kópia ďalšieho dokladu, v ktorom je uvedená adresa trvalého alebo prechodného pobytu na území SR.

  • Ak ste v žiadosti uviedli niekoľkých spolumajiteľov, musia byť všetci prítomní pri podpise zmluvy

 

So zmluvou dostanete potvrdenie o otvorení účtu.

Ak by ste sa počas doručovania dokumentácie potrebovali z akéhokoľvek dôvodu spojiť s kuriérom, kontaktujte nás prosím:

  • telefonicky: Call centrum mLinka: 0850 60 60 50, zo zahraničia +421 232 101 080

  • e-mailom: napíšete e-mail na kontakt@mbank.sk, v predmete správy uvediete „Kuriér“ a v správe: „číslo žiadosti: HAO...."

Kuriérska služba vás bude pri podpise zmluvy kontaktovať na adrese, ktorú ste v žiadosti uviedli ako korešpondenčnú.