Najčastejšie otázky o presune účtu

Kto môže o presun účtu požiadať?
O presun platobného účtu môže požiadať fyzická osoba alebo fyzická osoba–podnikateľ, ktorá zamestnáva menej ako 10 zamestnancov a jej ročný bilančný obrat nepresiahol 2 000 000,- Eur.

 

Akým spôsobom môžem o presun účtu požiadať?
Presun platobného účtu je možné realizovať len prostredníctvom Novej banky na základe Žiadosti o presun platobného účtu. Žiadosť o presun účtu musí byť podaná vždy písomne a to buď osobne na pobočke banky alebo prostredníctvom pošty. V prípade zaslania Žiadosti o presun účtu poštou musí byť podpis klienta na Žiadosti o presun účtu úradne overený notárom alebo na matrike.

 

Kto môže Žiadosť o presun účtu podpísať?
Žiadosť o presun platobného účtu môže podpísať vždy osoba, ktorá je majiteľom účtu. V prípade, že účet vlastní viacero spolumajiteľov, musí byť podpísaná všetkými spolumajiteľmi.

 

Čo všetko si pri presune účtu môžem preniesť do Novej banky?
V Žiadosti o presun účtu môžete požiadať o presun trvalých príkazov, súhlasov s inkasom, platieb s budúcou splatnosťou. Zároveň môžete požiadať aj o zrušenie platobného účtu v Starej banke s prevodom kreditného zostatku na Váš účet v Novej banke.

 

Ako dlho môže presun účtu trvať?
Minimálne 20 pracovných dní.

 

Ako sa dozviem, že presun účtu bol zrealizovaný?
O dokončení presunu platobného účtu do mBank Vás budeme informovať.

 

Musím inkasnej spoločnosti nahlásiť zmenu čísla bankového účtu?
Inkasnej spoločnosti nemusíte oznamovať číslo Vášho nového účtu v mBank. Ak nás o to požiadate v Žiadosti o presun účtu na základe prílohy „Zmena mandátu na SEPA inkaso CORE/B2B pri presune platobného účtu“, urobíme to za Vás.

 

Môže sa stať, že presun účtu sa nepodarí?
Áno, je to možné,  presun účtu sa nemusí podariť. V prípade, že požiadate aj o zatvorenie účtu v Starej banke a zostanú Vám  neuhradené záväzky voči Starej banke, v tomto prípade nebude možné účet zrušiť. Takýto presun účtu bude čiastočne úspešný. Samozrejme o nedokončenom prípadne neúspešnom presune účtu Vás budeme informovať.

 

Môžem si účet presunúť aj do zahraničia?
Áno, presun platobného účtu platná legislatíva umožňuje. V tomto prípade bude mBank súčinná, aby Vám poskytla všetky potrebné informácie. V prípade záujmu o presun účtu do zahraničia je potrebné vyplniť „Žiadosť o spoluprácu pri cezhraničnom zriaďovaní platobného účtu“.