Výbery z bankomatov pre karty k podnikateľskému účtu mKonto Biznis

Výber hotovosti hlavnou kartou k mKontu Biznis z bankomatov v SR aj v zahraničí je spoplatnený sumou:

0 EUR - výber 70,00 EUR a viac (alebo ekvivalent v cudzej mene)
1 EUR - výber do 69,99 EUR (alebo ekvivalent v cudzej mene)

Výber hotovosti dodatkovou kartou je spoplatnený sumou 1,20 EUR