Žiadosť o vypovedanie zmluvy o vedení bankových bežných a sporiacich účtov pre podnikateľov

Zmluva o účte medzi klientom a mBank môže byť ukončená čiastočne (ukončenie využívania jedného zvoleného účtu) alebo úplne zadaním žiadosti o vypovedanie Zmluvy o účte .

Požiadať o zrušenie účtu môžete nasledujúcimi spôsobmi.

a) Prostredníctvom internet bankingu
Po prihlásení sa do internet bankingu kliknite na položku "Supermarket" -> "Služby" -> "Žiadosť o zrušenie alebo vypovedanie produktu". Na vašu e-mailovú adresu bude následne doručená predvyplnená žiadosť v PDF formáte.

b) prostredníctvom mLinky
Prosím, zavolajte na mLinku na číslo 0850 60 60 50. Vašu žiadosť zadá operátor po overení identity. Na vašu e-mailovú adresu bude následne doručená predvyplnená žiadosť v PDF formáte.

c) na obchodnom mieste
Prosím, vezmite si so sebou preukaz totožnosti. Vašu žiadosť zadá pracovník na obchodnom mieste.

 

Čo ďalej?

Ak ste si zvolili možnosť vypovedať produkt v internet bankingu alebo prostredníctvom mLinky, je potrebné vygenerovanú žiadosť v PDF formáte vytlačiť a odovzdať na niektorom z obchodných miest, alebo ju aj s úradne overeným podpisom poslať na adresu:

mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Pribinova 10,
811 09 Bratislava

Účet/účty budú zrušené po uplynutí 30-dňovej výpovednej lehoty, ktorá sa počíta odo dňa doručenia písomnej žiadosti o vypovedanie produktu  do mBank.

O stave požiadavky budete informovaní e-mailom, ktorý máte registrovaný v mBank a na ktorý vám zašleme všetky potrebné dokumenty.