Ako si založím účet mKonto?

Vyplňte žiadosť o účet

 • v mobile: stačí si nainštalovať mobilnú apikáciu mBank
 • cez internet: prostredníctvom online žiadosti na našich stránkach
 • na ľubovoľnej pobočke, kde sa na vás tešia naši bankári

 

 • O stave svojej žiadosti o účet budete priebežne informovaní e-mailami.

 • E-maily budú zasielané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v žiadosti.

 

 

Zvolili ste v žiadosti podpísanie zmluvy na obchodnom mieste mBank?

Navštívte dané obchodné miesto, kde zástupcovia mBank spracujú Vašu žiadosť o účet na počkanie. Nezabudnite si so sebou vziať:

 • Doklad totožnosti uvedený v žiadosti o účet, akceptované doklady totožnosti k zriadeniu účtu:
  - pre občanov SR: platný občiansky preukaz
  - pre cudzincov: platný cestovný pas a povolenie k prechodnému, alebo trvalému pobytu s prideleným rodným číslom.

 • Ak ste v žiadosti uviedli niekoľkých spolumajiteľov, musia byť všetci prítomní pri podpise zmluvy.

 

 

Zvolili ste v žiadosti podpísanie zmluvy prostredníctvom kuriéra?

V priebehu niekoľkých dní sa s Vami kuriér skontaktuje a dohodne termín stretnutia za účelom podpísania zmluvy (v lehote 14 dní). Na stretnutie s kuriérom si pripravte:

 • Doklad totožnosti uvedený v žiadosti, akceptované doklady totožnosti:
  - pre občanov SR: platný občiansky preukaz
  - pre cudzincov: platný cestovný pas a povolenie k prechodnému, alebo trvalému pobytu s prideleným rodným číslom.

 • Kópiu dokladov totožnosti, ktorú si mBank ponechá pre vlastné účely.

 • Ak ste v žiadosti uviedli niekoľkých spolumajiteľov, musia byť všetci prítomní pri podpise zmluvy

 

 

So zmluvou dostanete potvrdenie o otvorení účtu.

Ak by ste sa počas doručovania dokumentácie potrebovali z akéhokoľvek dôvodu spojiť s kuriérom, kontaktujte nás prosím:

 • telefonicky: Call centrum mLinka: 0850 60 60 50, zo zahraničia +421 232 101 080

 • e-mailom: napíšete e-mail na kontakt@mbank.sk, v predmete správy uvediete „Kuriér“ a v správe: „číslo žiadosti: HAO...."

Kuriérska služba vás bude pri podpise zmluvy kontaktovať na adrese, ktorú ste v žiadosti uviedli ako korešpondenčnú.