Výhody

Naše poistenie online identity vás ochráni v prípade, že niekto neoprávnene použije vaše prístupové heslá, osobné údaje a ďalšie osobné informácie. Využiť ho môžete aj v prípade, ak vám napr. e-shop tovar dodá buď čiastočne, s poškodením alebo ho nedodá vôbec.

  • účinná právna ochrana v prípade podvodu
  • online aktivácia za pár minút
  • prehľadný limit poistného plnenia
  • atraktívna cena
  • poskytnutie priamej náhrady škody v prípade nemožnosti riešenia sporu právnej cestou.

Aké riziká poistenie kryje?

  • Neoprávnené použitie identifikačných alebo autorizačných údajov (osobné údaje, prístupové heslá a ďalšie) za účelom spáchania podvodu.
  • Právna ochrana a prípadne aj náhrada škody pri nedodaní, čiastočnom dodaní alebo dodaní poškodeného tovaru zo strany e-shopu
Doba trvania poistenia a poplatky
  • Poistenie je platné počas celej doby platnosti karty
  • Pre mKreditku e-Shop je poplatok za poistenie vo výške 1 EUR mesačne, pre mKreditku a mKreditku Plus 2,10 EUR mesačne. Poplatok je automaticky strhávaný z úverového účtu kreditnej karty. Poplatok je účtovaný v prvý pracovný deň v nasledujúcom mesiaci.
Poistné plnenie
  • Ochrana oprávnených záujmov poisteného a pri nevyriešenom spore do 5 mesiacov (3 mesiace v prípade nákupu tovaru na internete) od oznámenia udalosti poistiteľovi je poskytnutá finančná náhrada utrpenej škody do limitu poistného plnenia.

Ako ohlásiť poistnú udalosť?

Zavolajte na číslo +421 229 292 979 a postupujte podľa pokynov pracovníkov asistenčnej služby.

Stiahnite a vytlačte si kontaktnú kartičku, uložte si ju napr. do peňaženky, aby ste ju vždy mali poruke.


Kde sa môžete poistiť? 

Online

Vyplňte žiadosť online v internet bankingu alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Na pobočke

Navštíviť nás môžete na ktorejkoľvek pobočke mBank po celom Slovensku. Pre vybavenie je potrebné mať so sebou občiansky preukaz.

mLinka

Zavolajte na telefónne číslo 0850 60 60 50 a naši operátori vám so všetkým pomôžu.