Výhody

Naše poistenie online identity vás ochráni v prípade, že niekto neoprávnene použije vaše prístupové heslá, osobné údaje a ďalšie osobné informácie. Využiť ho môžete aj v prípade, ak vám napr. e-shop tovar dodá buď čiastočne, s poškodením alebo ho nedodá vôbec.

 • účinná právna ochrana v prípade podvodu
 • online aktivácia za pár minút
 • prehľadný limit poistného plnenia
 • atraktívna cena
 • poskytnutie priamej náhrady škody v prípade nemožnosti riešenia sporu právnej cestou.

Aké riziká poistenie kryje?

 • Neoprávnené použitie identifikačných alebo autorizačných údajov (osobné údaje, prístupové heslá a ďalšie) za účelom spáchania podvodu.
 • Právna ochrana a prípadne aj náhrada škody pri nedodaní, čiastočnom dodaní alebo dodaní poškodeného tovaru zo strany e-shopu
Doba trvania poistenia a poplatky
 • Poistenie je platné počas celej doby platnosti karty
 • Pre mKreditku e-Shop je poplatok za poistenie vo výške 1 EUR mesačne, pre mKreditku a mKreditku Plus 2,10 EUR mesačne. Poplatok je automaticky strhávaný z úverového účtu kreditnej karty. Poplatok je účtovaný v prvý pracovný deň v nasledujúcom mesiaci.
 • Poistenie online identity je možné aktivovať iba ku kreditným kartám.
Poistné plnenie
 • Ochrana oprávnených záujmov poisteného a pri nevyriešenom spore do 5 mesiacov (3 mesiace v prípade nákupu tovaru na internete) od oznámenia udalosti poistiteľovi je poskytnutá finančná náhrada utrpenej škody do limitu poistného plnenia.

Ako ohlásiť poistnú udalosť?

Zavolajte na číslo +421 229 292 979 a postupujte podľa pokynov pracovníkov asistenčnej služby.

Stiahnite a vytlačte si kontaktnú kartičku, uložte si ju napr. do peňaženky, aby ste ju vždy mali poruke.

Kde môžete požiadať o poistenie?

Online

Vyplňte online žiadosť v mobilnej aplikácii alebo prostredníctvom internet bankingu.

Obchodné miesto

Navštíviť nás môžete na ktorejkoľvek z pobočiek mBank v SR. Prosíme, prineste si so sebou občiansky preukaz.

mLinka

Zavolajte na číslo 0850 60 60 50 a naši operátori vám so všetkým pomôžu.