Výhody

Naše poistenie online identity vás ochráni v prípade, že niekto neoprávnene použije vaše prístupové heslá, osobné údaje a ďalšie osobné informácie. Využiť ho môžete aj v prípade, ak vám napr. e-shop tovar dodá buď čiastočne, s poškodením alebo ho nedodá vôbec.

  • účinná právna ochrana v prípade podvodu
  • prehľadný limit poistného plnenia
  • atraktívna cena
  • poskytnutie priamej náhrady škody v prípade nemožnosti riešenia sporu právnej cestou.

Aké riziká poistenie kryje?

  • Neoprávnené použitie identifikačných alebo autorizačných údajov (osobné údaje, prístupové heslá a ďalšie) za účelom spáchania podvodu.
  • Právna ochrana a prípadne aj náhrada škody pri nedodaní, čiastočnom dodaní alebo dodaní poškodeného tovaru zo strany e-shopu

Poistné plnenie

  • Ochrana oprávnených záujmov poisteného a pri nevyriešenom spore do 5 mesiacov (3 mesiace v prípade nákupu tovaru na internete) od oznámenia udalosti poistiteľovi je poskytnutá finančná náhrada utrpenej škody do limitu poistného plnenia.

Ako ohlásiť poistnú udalosť?

Zavolajte na číslo +421 229 292 979 a postupujte podľa pokynov pracovníkov asistenčnej služby.

Stiahnite a vytlačte si kontaktnú kartičku, uložte si ju napr. do peňaženky, aby ste ju vždy mali poruke.