E-mailová notifikácia je služba, vďaka ktorej budete dostávať správy na základe Vami definovaných kritérií prostredníctvom e-mailu

Druhy notifikácie

  • k účtom – bežným, aj sporiacim
  • ku kartám – debetným, aj kreditným
  • k elektronickým kanálom
  • systémové správy

Čo je dobré vedieť?

  • E-mailové notifikácie sú zadarmo a obsahujú súhrnný prehľad operácií z predchádzajúceho dňa podľa vami zvolených parametrov, okrem operácií medzi vlastnými účtami v rámci banky. E-mailové správy sú posielané 1-krát denne medzi 9:30-11:00.
  • E-mailové notifikácie vás informujú o zaúčtovaní odchádzajúcich platobných príkazov (o zadaní príkazu informujú iba v prípade, že operácia nebola potvrdená SMS kódom).
  • E-mailové notifikácie vás informujú o zmene vašich osobných a kontaktných údajov a tiež o zmenách týkajúcich sa prístupových kanálov.
  • Ak si vyberiete variantu notifikácie Karty, služba e-mailová notifikácia bude obsahovať dve správy. Jedna sa týka autorizácie práve uskutočnenej operácie, druhá zúčtovania čiastky na účte – za predpokladu, že máte nastavenú notifikáciu – Informácia o všetkých debetoch (vrátene poplatkov a úrokov).
  • História e-mailových notifikácií je v internet bankingu uchovávaná šesť mesiacov.

Časté otázky