• SMS notifikácia je služba, vďaka ktorej budete dostávať správy na základe Vami definovaných kritérií prostredníctvom SMS správy na mobilný telefón
 • Správy sú zasielané iba v prípadoch, kedy operácie nevyžadujú potvrdenie SMS kódom.

Druhy SMS notifikácie

 • k účtom – bežným, aj sporiacim
 • ku kartám – debetným, aj kreditným
 • k elektronickým kanálom
 • systémové správy

Koľko stojí SMS notifikácia?

SMS notifikácia je spoplatnenou službou. Za paušál obsahujúci 30 predplatených SMS zaplatíte 2 EUR. Odoslanie SMS správy mimo paušálu alebo po vyčerpaní paušálu je spoplatnené sumou 0,20 €.

Poplatky za paušál sú účtované mesačne. Nevyužité notifikačné SMS správy sa neprenášajú do ďalšieho mesiaca. Prerušenie SMS notifikácie - dočasné zrušenie notifikácie, obnovenie je možné kedykoľvek.

Čo je dobré vedieť?

 • SMS notifikácie vás v reálnom čase informujú o všetkých operáciách podľa vami zvolených parametrov, okrem operácií medzi vlastnými účtami v rámci banky. Vďaka SMS notifikáciám môžete mať neustály prehľad o vašich financiách a operáciách súvisiacich s využívanými produktmi.
 • SMS notifikácie vás informujú o zaúčtovaní odchádzajúcich platobných príkazov (o zadaní príkazu informujú iba v prípade, že operácia nebola potvrdená SMS kódom).
 • SMS notifikácie vás informujú o zmene vašich osobných a kontaktných údajov a tiež o zmenách týkajúcich sa prístupových kanálov – tento typ notifikácie je zadarmo.
 • Ak si vyberiete variantu notifikácie Karty, služba SMS notifikácie vám vždy pošle dve správy. Jedna sa týka autorizácie práve uskutočnenej operácie, druhá zúčtovania čiastky na účte  - za predpokladu, že máte nastavenú notifikáciu – Informácia o všetkých debetoch (vrátene poplatkov a úrokov).
  Poznámka: K účtom mKonto Biznis a eMax Biznis SMS notifikácie pre platobné karty neposkytujeme.
 • História SMS notifikácií je v internet bankingu uchovávaná šesť mesiacov.

Časté otázky