Ako si aktivovať kreditnú kartu?

Kreditná karta je doručovaná v neaktívnom stave prostredníctvom pošty. Kartu je potrebné pred prvým použitím aktivovať po prihlásení sa do internet bankingu alebo prostredníctvom mLinky na telefónnom čísle 0850 60 60 50.
Po doručení karty skontrolujte, či sú údaje na karte správne. Potom na rube karty (na páse určenom na podpis) kartu podpíšte.

UPOZORNENIE: Všetky nové karty mBank majú z bezpečnostných dôvodov nastavené limity na platby na internete na 0 EUR. Ak chcete platiť na internete, je potrebné limity upraviť.

 

Aktivácia karty prostredníctvom internet bankingu:

  1. Po prihlásení sa do internet bankingu kliknite na tlačidlo Moje financie.
  2. Kliknite na tlačidlo Karty.
  3. Uvidíte prehľad všetkých vašich kariet, pričom neaktívna karta bude označená textom "NA AKTIVÁCIU"


  4. Kliknite na kartu, ktorú si želáte aktivovať. Zobrazia sa informácie o karte. Kliknite na tlačidlo Aktivovať.


  5. Vložte číslo Vašej neaktívnej karty.
  6. Následne zadajte nový PIN kód. Kliknite na tlačidlo Aktivovať.
  7. Aktiváciu karty potvrdíte doručeným SMS kódom. Vaša karta je od tejto chvíle aktívna a pripravená na použitie.

 

Aktivácia karty prostredníctvom mLinky:

  1. Uistite sa, že máte telefón s tónovou voľbou (pri stláčaní tlačidiel zvyčajne počujete v slúchadle pípanie). Všetky mobilné telefóny spĺňajú uvedenú podmienku.
  2. Pripravte si nasledovné údaje:
   • ID klienta
   • Telekód
   • Číslo karty
  3. Zavolajte na telefónne číslo 0850 60 60 50. Ak voláte zo zahraničia volajte na telefónne číslo + 421 232 101 080.
  4. Po vypočutí správy automatickej hlasovej služby vyberte „1“ a následne „3“.
  5. Postupujte podľa inštrukcií, až kým kartu úspešne aktivujete.
  6. Po úspešnej aktivácii platobnej karty si nastavte PIN kód.

Duplikát karty resp. obnovená karta ma tie isté limity a PIN kód ako pôvodná karta. To znamená, že pri aktivácii duplikátu/obnovenej karty nie je potrebné nastavovať PIN. Pokiaľ tak klient urobí, bude mu stiahnutý poplatok za zmenu PIN kódu. Limity môžete kedykoľvek zmeniť v nastaveniach svojej karty prostredníctvom internet bankingu alebo telefonickej služby mLinka.