Platby kartou v inej mene ako euro

mBank využíva na zúčtovanie všetkých platieb vykonaných platobnou kartou od 1. 1. 2009 euro.

 

Platby kartami VISA nebo Mastercard v iných menách ako euro sú prepočítavané na menu euro príslušnou kartovou spoločnosťou kurzom uplatňovaným zo strany príslušnej kartovej spoločnosti VISA alebo Mastercard (podľa použitej karty). mBank nemá žiadny vplyv na prepočet kurzu Kartovou spoločnosťou.

 

Pri zaúčtovaní transakcií v iných menách ako euro sa používa kurz, ku ktorému je pripočítaná obchodná marža mBank vo výške max. 3 %.