Platby kartou v inej mene ako euro

mBank využíva na zúčtovanie všetkých platieb vykonaných platobnou kartou od 1. 1. 2009 euro. Platby kartami VISA nebo MasterCard v iných menách ako euro sú prevedené na menu euro kurzom spoločnosti VISA či MasterCard (podľa užitej karty). Pri zaúčtovaní transakcií mimo Eurozóny sa používa kurz, zahrňujúci poplatok za prevalutovanie vo výške 2% z objemu transakcie (tzv. "bank crossborder fee").

 

Pre zistenie kurzu použitého pre zúčtovanie platieb realizovaných pred uvedeným dátumom môžete využiť náš archív kurzov v kurzovom lístku. V prípade platieb vykonaných pred 1.1.2009 v euro používala mBank pre prevod na slovenské koruny kurz "Devíza predaj" podľa vtedy aktuálneho Kurzového lístka. V Kurzovom lístku je vždy uvedený dátum a hodina platnosti. Kurz sa menil obvykle ráno, preto bol pri zúčtovaní v noci použitý kurz z predchádzajúceho dňa. V sobotu a v nedeľu bol pre zúčtovanie všetkých bankových transakcií v cudzej mene platný kurz z posledného pracovného dňa, ktorým bol štandardne piatok.