Bezpečnosť vašich financií zahŕňa:
 • Bezpečnostné postupy, ktoré musí dodržiavať užívateľ
 • Ochranu vašich finančných prostriedkov, ktorú vám zabezpečuje mBank

 

Ako správne postupovať
 • Každý klient banky by mal dodržiavať základné bezpečnostné predpisy. Zodpovedný prístup k bezpečnostným pravidlám zabezpečuje, že využívanie internet bankingu je bezpečnejšie ako návšteva tradičnej bankovej pobočky.

 

Identifikátor a heslá
 • Pracovník mBank - operátor mLinky od vás môže v určitých prípadoch žiadať váš identifikátor, alebo niektoré číslice z Vášho telekódu (heslo pre identifikáciu na mLinke).
 • V prípade automatickej služby mLinky vás automatický hlasový systém vyzve, aby ste zadali váš identifikátor a niektoré, náhodne vygenerované číslice z telekódu, tónovou voľbou na svojom telefóne.
 • Chráňte si svoje prihlasovacie údaje. Heslám v mBank nevyprší platnosť.
 • Pred potvrdením operácie si vždy overte, že SMS s heslom sa týka správnej transakcie.

 

mBank od vás nikdy nežiada:
 • celé heslo počas rozhovoru s operátorom
 • zaslanie  informácií o prístupových  heslách, telekóde, údajov týkajúcich sa platobných kariet, či vášho telefónu (značka, číslo, model), neoveruje stav účtu ani nekontroluje históriu transakcií prostredníctvom e-mailu. V žiadnom prípade nevyžadujeme váš PIN kód.
 • mBank nezasiela na mobilný telefón žiadne bezpečnostné certifikáty a nevyzýva na inštaláciu iných aplikácií.

 

Používanie platobných kariet
 • Je potrebné mať na pamätei na správne používanie platobných kariet a bankomatov, ochranu identifikátora  a PIN kódu.

 

Bezpečnostné prostriedky používané bankou
 • Bezpečnostná stratégia je zabezpečovaná pomocou primeraných právnych, organizačných a technických nástrojov. Banky pôsobiace v internetovom bankovníctve vypracovali bezpečnostnú politiku zaisťujúcu maximálnu úroveň bezpečnosti.

 

Bezpečnostná politika sa vzťahuje na:
 • ochranu vašich osobných údajov
 • ochranu vašich finančných prostriedkov 

 

Ochrana bankového systému

mBank používa moderné spôsoby fyzickej a programovej ochrany svojich systémov, informačných databáz Klientov, ako aj ostatných databáz. Využívame technologicky najmodernejší Firewall, stály 24-hodinový monitoring bezpečnosti externých a interných zmien zabezpečovacieho systému. Neustály monitoring siete zabezpečuje nájdenie akýchkoľvek udalostí, ktoré sa už vyskytli, ako aj možných problémov v práci počítačových systémov. Štandardne používame antivírusovú kontrolu a fyzickú ochranu centra spracovania údajov. Informačný systém mBank pracuje nepretržite bez ohľadu na vonkajšie udalosti. Všetky bankové dáta sú pravidelne archivované a je možné ich obnoviť vo vlastnom záložnom centre.

 

Prihlasovanie do internet bankingu

Šifrovanie spojenia s mBank protokolom SSL garantuje plnú bezpečnosť údajov, ktoré sú posielané medzi bankou a klientom. Bezpečnosť je zaručená pod podmienkou, že klient sa naozaj spojil s bankou. Ešte pred zadaním identifikátora a hesla je vždy potrebné overiť certifikát prihlasovacej stránky.