Nástrahy wi-fi

o
Verejné wi-fi bývajú rizikové

Väčšina verejných wi-fi nie je zabezpečená

o
o
Zabezpečte svoju domácu wi-fi

Zabezpečte svoju domácu wi-fi proti nepozvaným hosťom

o
o
Zabezpečte všetky svoje zariadenia

Zabezpečte všetky
svoje zariadenia

o

Väčšina verejných wi-fi nie je zabezpečená

6 bezpečnostných zásad pri používaní wi-fi

Zabezpečte svoju domácu wi-fi proti neželaným hosťom

Zabezpečte každé zariadenie

Prečítajte si viac o tom, čo môžete urobiť pre svoju bezpečnosť