Ikona - chráni na internete

Istí vás aj na internete

Kryje zneužitie karty pri internetových transakciách

Ikona - osobné veci

Chráni viac ako len kartu

Vzťahuje sa aj na stratu či odcudzenie osobných vecí

Ikona - zadarmo

Je zadarmo

Ziskate ho automaticky spolu s mKreditkou e-Shop

Čo robiť pri strate, krádeži alebo zneužití karty?

  • Neváhajte a kartu si zablokujte v apke, v internet bankingu alebo na mLinke na čísle 0850 60 60 50.
  • Následne podajte reklamáciu v mBank na kontakt@mbank.sk alebo na čísle 0850 60 60 50.

Aké riziká poistenie kryje?

Limit na jednu poistnú udalosť

Vydanie novej karty pred exspiráciou, vydanie duplikátu

Poisťovňa zaplatí poplatok za kartu podľa aktuálneho sadzobníka banky

Zneužitie karty v dôsledku jej odcudzenia alebo straty

S použitím PIN kódu

max. 100€

Pri internetovej transakcii

Nútený výber v bankomate alebo odcudzenie vybranej hotovosti

160€

Strata alebo odcudzenie osobných vecí spoločne s poistenou platobnou kartou

Doklady

100€

Kľúče

160€

Peňaženka

100€

Taška

100€

 

Úplný zoznam poistného krytia a podmienky poistenia proti zneužitiu platobnej karty sú uvedené v Rámcovej poistnej zmluve č. MBK 9010 a Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie finančnej straty v dôsledku zneužitia platobnej karty vydávanej mBank.

 

Ako nahlásiť škodu?

V prípade škody je potrebné vyplniť tlačivo Oznámenie o vzniku škodovej udalosti. Tlačivo nájdete na webe poisťovne BNP Paribas Cardif Poisťovňa.Podpísané tlačivo aj s dokladmi potrebnými na posúdenie škody zašlite do poisťovne:

  • elektronicky (preferovaná možnosť),
  • poštou

V prípade potreby môžete kontaktovať zákaznícky servis poisťovne na telefónnom čísle +421 2 58 24 00 88, kde vám poradia, ktoré dokumenty je potrebné doložiť a ako ich vyplniť.

 

BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s.

Bottova 2A, 811 09 Bratislava

tel.: +421 258 240 088

https://bnpparibascardif.sk/

Najčastejšie otázky