Výhody poistenia asistenčných služieb

V prípade nečakaných udalostí u vás doma, alebo nekorektného správania predajcu či poskytovateľa služieb máte istotu, že vám bude poskytnutá adekvátna podpora. Poistenie asistenčných služieb pokrýva výdavky na remeselníka, ktorý odstráni nehodu v domácnosti, a tiež výdavky na právnu podporu v prípade reklamačného sporu v dôsledku dodania nekvalitnej služby alebo produktu.

  • V prípade havarijnej situácie vám radi pomôžeme
  • Ak narazíte na nepoctivých predajcov alebo poskytovateľov služieb, ochránime vaše práva

Rozsah poistného krytia

  • Poistenie domácej asistencie kryje náklady na remeselníka (elektrikár, zámočník, inštalatér, kúrenár a pod.) v prípade havarijného stavu v domácnosti poisteného, v prípade zablokovania hlavných vchodových dverí od poistenej domácnosti alebo ak dôjde k poruche domáceho spotrebiča.
  • Poistenie právnej asistencie poskytuje právnu podporu (vrátane úhrady právneho zastúpenia) v prípade reklamačného sporu poisteného s predajcom tovaru alebo dodávateľom služieb
  • Úplný prehľad poistného krytia nájdete v príslušných poistných podmienkach

Aký je poplatok za poistenie?

  • Poistenie je automaticky súčasťou platobnej karty mKreditka Plus od MasterCard

Poistné plnenie

  • Úhrada práce remeselníka v prípade havárie v domácnosti alebo v prípade poruchy domáceho spotrebiča
  • Úhrada právneho zastúpenia v prípade reklamačného sporu poisteného s predajcom tovaru alebo dodávateľom služieb

Ako ohlásiť poistnú udalosť?

  • Čo najrýchlejšie telefonicky kontaktujte infolinku poisťovne na čísle +421 229 292 979, kde vám poskytnú všetky dôležité informácie a pomôžu vám s bezproblémovým vybavením vašej poistnej udalosti.
  • Kontaktovať nás môžete aj písomne a to na adrese AXA ASSISTANCE, Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4, Česká republika.

Najčastejšie otázky o poistení asistenčných služieb