Kedy platím mesačný poplatok za mKreditku?

Tento poplatok je zaúčtovaný až nasledujúci mesiac, tzn. za apríl v máji, za máj v júni atď.

 

Podľa typu kreditnej karty sa líši mesačný poplatok za jej použitie.

Karta mesačný poplatok Podmienka pre odpustenie mesačného poplatku
(minimálna mesačná suma bezhotovostných transakcií)
mKreditka 1,50 EUR 75 EUR
mKreditka e-Shop 2,00 EUR 100 EUR
mKreditka Plus 3,00 EUR 200 EUR