Najčastejšie otázky prevodoch z mKreditky

Akú čiastku môžem previesť prostredníctvom jednorázového prevodu z kreditnej karty na iný účet?

Ľubovoľnú čiastku do výšky disponibilného limitu kreditnej karty. Prevod je považovaný za bezhotovostnú transakciu.

 

Je možné previesť peniaze aj na účet v inej banke ako mBank?

Prevody z kreditnej karty je možné vykonať na ľubovoľný účet na Slovensku.

 

Môžem vykonať prevod priamo v internet bankingu?

Prevod je možné zrealizovať iba prostredníctvom internet bankingu.

 

Bude sa na prevedenú sumu vzťahovať bezúročné obdobie?

Áno, na prevody z kreditnej karty sa vzťahuje bezúročné obdobie 54 dní, rovnako ako na platbu kreditnou kartou u obchodníkov.

 

Ak klient prevedie peniaze na iný účet, môže ich použiť na splatenie kreditnej karty?

Prevedené peniaze môže klient použiť na ľubovoľný účel – vrátane splatenia kreditky.

 

Ako rýchlo bude pripísaná prevádzaná suma?

Financie budú prevedené v rovnakom čase, ako v prípade prevodov z iných účtov. Vnútrobankové sa pripíšu okamžite, medzibankové potrvajú 3-4 pracovné dni, v závislosti od času odoslania platby.

 

Ak bude mať klient kartu blokovanú/vo výrobe, bude možné prevádzať sumu na iný účet?

Nie

 

Je možné prevádzanú sumu poslať do zahraničia?

Prevody z kreditnej karty je možné vykonať len v prospech účtu na Slovensku.