Daňový bonus

Od 1. 1. 2018 môžete získať daňový bonus k úveru na bývanie až do výšky 400 EUR.

Čo musím pre to splniť ?

  • vek do 35 rokov (platí pre všetkých dlžníkov zo zmluvy)
  • priemerný hrubý mesačný príjem za predchádzajúci kalendárny rok nesmie presiahnuť zákonom stanovenú výšku
  • účel úveru musí byť kúpa bytu, domu, výstavba, rekonštrukcia, modernizácia nehnuteľnosti alebo aj kombinácia účelov
  • nárok na daňový bonus je na dobu max. 5 rokov
  • splatnosť úveru od 5 do 30 rokov
  • klient uzatvoril zmluvu o mHypotéke od 1. 1. 2018
  • daňový bonus sa vzťahuje na polovicu zaplatených úrokov z jedného úveru za rok, maximálne však do 400 EUR zo sumy 50 000 EUR

 

Potvrdenia k uplatneniu daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov za rok 2022 budú zasielané klientom, ktorí spĺňajú podmienky pre jeho uplatnenie, automaticky. Odoslané budú poštou na korešpondenčnú adresu hlavného dlžníka do konca januára. V prípade, ak potvrdenie v uvedenom termíne neobdržíte, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom mLinky na čísle 0850 60 60 50.