Daňový bonus

Od 1. 1. 2018 môžete získať daňový bonus k úveru na bývanie až do výšky 400 EUR.

 

Čo musím pre to splniť ?

  • vek do 35 rokov (platí pre všetkých dlžníkov zo zmluvy)
  • priemerný hrubý mesačný príjem za predchádzajúci kalendárny rok nesmie presiahnuť zákonom stanovenú výšku
  • účel úveru musí byť kúpa bytu, domu, výstavba, rekonštrukcia, modernizácia nehnuteľnosti alebo aj kombinácia účelov
  • nárok na daňový bonus je na dobu max. 5 rokov
  • splatnosť úveru od 5 do 30 rokov
  • klient uzatvoril zmluvu o mHypotéke od 1. 1. 2018
  • daňový bonus sa vzťahuje na polovicu zaplatených úrokov z jedného úveru za rok, maximálne však do 400 EUR zo sumy 50 000 EUR

 

Ako môžem požiadať o Potvrdenie o zaplatených úrokoch pre účely uplatnenia daňového bonusu a kedy ho dostanem ?

  • o potvrdenie môžete požiadať prostredníctvom mLinky na čísle 0850 60 60 50 alebo na ktorejkoľvek pobočke mBank.
  • potvrdenie vám pošleme na korešpondenčnú adresu do 30 dní od podania žiadosti.