Čo je bezúročné obdobie?

Bezúročné obdobie je obdobie, ktoré trvá  až do 54 dní. Prvých 30 dní (zúčtovacie obdobie resp. cyklus) je určených pre používanie kreditnej karty až do vygenerovania výpisu. Výpis obsahuje sumu vyčerpaných prostriedkov, povinnú minimálnu splátku a je splatný do 24 dní. Dátum splatnosti má klient uvedený vo výpise ku kreditnej karte a samozrejme aj v Internet Bankingu v časti „Karty“.
V prípade, ak klient použil kreditnú kartu len na bezhotovostné transakcie a splatil celkovú dlžnú sumu v plnej výške pred uplynutím lehoty splatnosti uvedenej na výpise, klientovi sa nepočítajú žiadne úroky z vyčerpanej sumy.

Pre hotovostné transakcie sa počítajú úroky zo sumy vybratej hotovosti od dátumu vykonania výplaty až do dňa úplného splatenia zadlženia.

 

Upozorňujeme, že v prípade hotovostných transakcií (výbery v ATM, cash advance) neplatí bezúročné obdobie.