Je možné k mKreditke vydať dodatkovú kartu?

K hlavnej kreditnej karte je možné vydať až 2 dodatkové karty (napr. pre manželku/manžela). Všetky karty sú napojené na úverový účet hlavnejkarty (všetky karty zdieľajú jeden úverový limit). O vydanie dodatkovej karty žiada majiteľ/držiteľ hlavnej karty.

Dodatkovú kartu môže obdržať:

  • spolumajiteľ účtu mKonto, s ktorým je spojená hlavná kreditná karta,
  • všeobecný disponent,
  • špeciálny disponent.