Aký je postup pred použitím novej kreditnej karty?

  1. Najskôr si skontrolujte, či je na prednej strane karty správne uvedené Vaše meno, priezvisko a ďalšie údaje. Ak tomu tak nie je, oznámte túto skutočnosť mBank prostredníctvom call centra mLinka na 0850 60 60 50.
  2. Potom podpíšte kartu na zadnej strane v podpisovom prúžku.
  3. Teraz si môžete aktivovať kartu.
    • V internet bankingu: po prihlásení z ponuky vyberte sekciu „Kreditné karty“ a zvoľte možnosť „Aktivácia karty“. Zadajte číslo svojej karty a potvrďte voľbu zaslaným SMS kódom.
    • Na mLinke: prostredníctvom automatickej hlasovej služby mLinka 0850 60 60 50 alebo pri volaní zo zahraničia na +421 2 32 101 080.
  4. Po aktivácii karty si nastavte svoj vlastný PIN kód. Zmena sa dá vykonať kedykoľvek prostredníctvom internet bankingu v menu Kreditné karty/Nastavenia/Nastaviť PIN.

 

UPOZORNENIE: Všetky nové karty mBank majú z bezpečnostných dôvodov nastavené limity na platby na internete na 0 EUR. Ak chcete platiť na internete, je potrebné limity upraviť.