Aký je postup pred použitím novej kreditnej karty?

  1. Najskôr si skontrolujte, či je na prednej strane karty správne uvedené Vaše meno, priezvisko a ďalšie údaje. Ak tomu tak nie je, oznámte túto skutočnosť mBank prostredníctvom call centra mLinka na 0850 60 60 50.

  2. Potom podpíšte kartu na zadnej strane v podpisovom prúžku.

  3. Teraz si môžete aktivovať kartu.

 

UPOZORNENIE: Všetky nové karty mBank majú z bezpečnostných dôvodov nastavené limity na platby na internete na 0 EUR. Ak chcete platiť na internete, je potrebné limity upraviť.