Ako splácať mKreditku?

Automatické inkaso

  • Inkaso je automaticky aktivované pri aktivácii karty a je prednastavené na 3 %. To znamená, že v deň, ktorý si zákazník zvolil ako deň splátky bude automaticky zúčtovaná suma v hodnote 3 % z vyčerpanej sumy.
  • Výšku splátky v % si môžete zmeniť priamo v internet bankingu v nastaveniach kreditnej karty alebo na mLinke.

 

Mimoriadna splátka

  • Splátku môžete vykonať kedykoľvek, nielen v deň splatnosti, priamo v internet bankingu v menu splátka pri kreditnej karte.
  • Máte možnosť si vybrať zo 4 možností splátok: minimálna splátka (suma zobrazená v internet bankingu), dlžná suma z posledného výpisu (suma zobrazená v internet bankingu), celkové zadĺženie (suma zobrazená v internet bankingu) a ľubovoľná splátka.

 

Prevod z iného účtu

  • Keďže kreditná karta umožňuje prijímať aj posielať platobné prevody na iné účty, splátku je možné vykonať aj z iného účtu alebo z inej banky.
  • Stačí vykonať prevod na číslo úverového účtu kreditnej karty uvedené v internet bankingu v detailoch karty.

    Upozornenie: Ak využívate automatickú splátku dlžnej sumy na kreditnej karte, je nevyhnutné zabezpečiť na Vašom účte mKonto dostatok peňažných prostriedkov v deň splatnosti do 20:00 hodiny.