Žiadosť o vypovedanie zmluvy o spotrebiteľskom úvere mKreditka

Zmluva o spotrebiteľskom úvere mKreditka môže byť ukončená zadaním žiadosti o vypovedanie produktu Urobiť tak môžete jedným z nasledujúcich spôsobov:

 

a) Prostredníctvom internet bankingu
Po prihlásení sa do internet bankingu kliknite na položku "Supermarket" -> "Služby" -> "Žiadosť o zrušenie alebo vypovedanie produktu". Na vašu e-mailovú adresu bude následne doručená predvyplnená žiadosť v PDF formáte.

b) prostredníctvom mLinky
Prosím, zavolajte na mLinku na číslo 0850 60 60 50. Vašu žiadosť zadá operátor po overení identity. Na vašu e-mailovú adresu bude následne doručená predvyplnená žiadosť v PDF formáte.

c) na obchodnom mieste
Prosím, vezmite si so sebou preukaz totožnosti. Vašu žiadosť zadá pracovník na obchodnom mieste.

 

Čo ďalej?

Ak ste si zvolili možnosť vypovedať produkt v internet bankingu alebo prostredníctvom mLinky, je potrebné vygenerovanú žiadosť v PDF formáte vytlačiť a odovzdať na niektorom z obchodných miest, alebo ju aj s úradne overeným podpisom poslať na adresu:

mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Pribinova 10,
811 09 Bratislava

Zmluva o spotrebiteľskom úvere mKreditka bude ukončená v rámci 30 dňovej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť dňom doručenia písomnej žiadosti o vypovedanie produktu do mBank.

O stave požiadavky budete informovaní e-mailom, ktorý máte registrovaný v mBank a na ktorý vám zašleme všetky potrebné dokumenty.