Osobné údaje

o
Nezdieľajte doklady a osobné údaje

Nezdieľajte fotky svojich preukazov, cestovných lístkov a leteniek

o
o
Dávajte si pozor na svoje doklady

Nenechávajte svoje doklady bez dozoru

o
o
Zážitky zdieľajte bezpečne

Zdieľajte svoje zážitky na sociálnych sieťach bezpečne

o

Nikdy na sociálnych sieťach nezdieľajte
fotky svojich preukazov, cestovných lístkov a leteniek

Nenechávajte svoje doklady bez dozoru

Zdieľajte svoje zážitky na sociálnych sieťach bezpečne

Prečítajte si viac o tom, čo môžete urobiť pre svoju bezpečnosť