Košík platieb

Košík platieb slúži na autorizáciu viacerých platieb jedným SMS kódom. Ak potrebujete naraz poslať viac platieb naraz a nechce sa Vám platby jednotlivo autorizovať môžete ich ukladať do Košíka platieb a po ukončení zadávania všetky autorizovať jediným SMS kódom.

V prípade podnikateľských účtov s aktivovanou viacúrovňovou autorizáciou sa do Košíka platieb uložia platby, ktoré je potrebné autorizovať osobou s dostatočným autorizačným limitom.

Naraz je možné autorizovať až 200 platieb v Košíku. Platbu uloženú do košíka je možné autorizovať len v ten istý deň, kedy bola platba zadaná.

 

Limity

  • L1 – limit L1 určuje maximálnu sumu platobného príkazu pre disponenta, ktorý môže disponent autorizovať samostatne
  • L2 – limit L2 určuje maximálnu sumu platobného príkazu pre disponenta, ktorý môže takú platbu autorizovať v košíku platieb. L2 nemôže byť nižší než L1
  • Neobmedzený limit – disponent s neobmedzeným limitom môže samostatne autorizovať akúkoľvek operáciu

 

Typy operácií

Pod viacosobnú autorizáciu spadajú nasledovné typy operácií:

  • Platby s aktuálnym dátumom
  • Platby s budúcim dátumom
  • Registrácia trvalých platieb vnútro a medzibankových
  • Zmena trvalých platieb vnútro a medzibankových
  • Cezhraničná platba SEPA

 

Špeciálne operácie ako

  • Platba na mobil
  • mTransfer

budú zrealizované len v prípade ak osoba s jednoosobným limitom bude mať dostatočný limit (L1) na vykonanie tohto typu platby z podnikateľského účtu.

 

V internet bankingu nájdete Košík platieb v hornom menu (viď obrázok)

Košík platieb v hornom menu v položke PLATBY

 

Zadávanie platieb do košíka a ich autorizácia krok za krokom

1) Po vyplnení detailov platby stlačte tlačidlo Pridať do košíka

 

 

2) Aktivujte košík platieb v mobilnej aplikácii alebo pomocou autorizačného SMS kódu

 

 

3) Po potvrdení sa zobrazí informácia o úspešnom pridaní platby do košíka

 

 

4) Nasledujúce platobné príkazy budete do košíka pridávať bez potvrdzovania. Po zadaní poslednej platby do košíka, kliknite v menu na Košík platieb. Zobrazia sa všetky zadané platby uložené v Košíku.

Ak ste niektoré platby z predchádzajúcich dní neautorizovali, zobrazia sa označené na červeno, ale stále ich môžete obnoviť kliknutím na tlačidlo Vykonať znovu. Nezabudnite pôvodnú platbu s neaktuálnym dátumom vymazať.

 

 

5) Po označení jednotlivých platieb sa aktivuje tlačidlo pre autorizáciu

 

7) Dávku platieb potvrďte v mobilnej aplikácii alebo s autorizačným SMS kódom. Hotovo.

 

8) Dávka platieb bola odoslaná na spracovanie

 

Súvisiace informácie