SEPA platba

mBank poskytuje vykonávanie cezhraničných platieb len rámci SEPA v mene EUR.


Členské krajiny SEPA:

 • štáty Eurozóny – Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Taliansko,
 • štáty mimo Eurozóny – Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Dánsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Švédsko,
 • krajiny Európskeho združenia voľného obchodu – Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko
 • Andorra, Monako, San Marino, Vatikán a  Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
 • ostatné územia a autonómne oblasti – Martinik, Guadalupe, Francúzska Guyana, Réunion, Gibraltár, Azory, Madeira, Kanárske ostrovy, Ceuta a Melilla, Alandské ostrovy, Mayotte, Sv. Bartolomej, Sv. Martin, Sv. Pierre a Miquelon.

 

Ak si chcete overiť, či banka prijímateľa prijíma SEPA platby, zadajte číslo účtu (IBAN) prijímateľa do šablóny pre platbu SEPA v internet bankingu.


mBank momentálne neposkytuje vykonávanie medzinárodných platieb do celého sveta v rôznych cudzích menách.

 

 

 

SEPA platbu v rámci Slovenska alebo do zahraničia môžete jednoducho vykonať prostredníctvom:

 • internet bankingu
 • mobilnej aplikácie
 • call centra mLinka na telefónnom čísle 0850 60 60 50 (zadanie platby cez mLinku je spoplatnené v zmysle aktuálne platného sadzobníka)

 

 


 

Postup pre zadanie platby

Z jednej šablóny platobného príkazu poľahky odošlete:

 • tuzemskú platbu
 • tuzemskú zrýchlenú platbu
 • platbu do zahraničia

 

 

 

1) Po prihlásení sa do internet bankingu:

a) priamo v hlavnom menu kliknite na tlačidlo Vykonať platbu,
b) alebo si vyberte účet a po zobrazení tlačidiel akcií, kliknite na tlačidlo Vykonať platbu.


c) alebo sa k šablóne platobného príkazu preklikajte postupne


2) Do sivého poľa zadajte presné meno a priezvisko alebo názov firmy prijímateľa platby (DÔLEŽITÉ: Názov prijímateľa nesmie obsahovať pomlčku, podčiarkovník, mriežku, jedno písmeno alebo jednu číslicu.  Prosím, používajte prijímateľa s reálnym názvom alebo menom, ako napr. Peter Nový alebo Firma, s.r.o.)
Sivé pole vyhľadáva v reálnom čase (podobne ako Google) na základe zadaných znakov prijímateľov z Adresára, alebo z histórie (z vykonaných platieb v histórii účtu). Po výbere prijímateľa platby sa aktivuje automaticky šablóna platby.

 

3) V menu naľavo sa automaticky zvolí dlaždica SEPA platba

 

 

4) Ak chcete odoslať tuzemskú platbu zadajte do poľa „Na účet IBAN“ číslo IBAN ktoré začína písmenami SK. Automaticky sa aktivujú platobné symboly typické pre tuzemskú platbu (napr. variabilný alebo špecifický symbol)

 

 

5) Ak chcete tuzemskú platbu odoslať zrýchlene, v poli "Typ platby" vyberte možnosť "Domáca Zrýchlená"

 

 

6) Ak chcete odoslať SEPA platbu do zahraničia, zadajte do poľa „Na účet IBAN“ zahraničné číslo IBAN ktoré začína inými písmenami ako SK. Automaticky sa aktivuje pole Referencia, ktoré slúži na podobné účely ako platobné symboly v tuzemskej platbe.

 

7) Vyplňte minimálne povinné údaje a platbu odošlite.

 

8) Po odoslaní platby sa zobrazí sumarizácia platby s oknom pre autorizáciu platby SMS kódom. Skontrolujte údaje uvedené v platobnom príkaze, zadajte autorizačný kód a platbu potvrďte.

Zadanie SMS kódu - Tuzemská SEPA platba

 

 

 

Súvisiace informácie