SEPA platba

mBank poskytuje vykonávanie cezhraničných platieb len rámci SEPA v mene EUR.


Členské krajiny SEPA:

 • štáty Eurozóny – Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Taliansko,
 • štáty mimo Eurozóny – Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Dánsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Švédsko,
 • krajiny Európskeho združenia voľného obchodu – Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko
 • Andorra, Monako, San Marino, Vatikán a  Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
 • ostatné územia a autonómne oblasti – Martinik, Guadalupe, Francúzska Guyana, Réunion, Gibraltár, Azory, Madeira, Kanárske ostrovy, Ceuta a Melilla, Alandské ostrovy, Mayotte, Sv. Bartolomej, Sv. Martin, Sv. Pierre a Miquelon.

 

Ak si chcete overiť, či banka prijímateľa prijíma SEPA platby, zadajte číslo účtu (IBAN) prijímateľa do šablóny pre platbu SEPA v internet bankingu.

 

 

SEPA platbu v rámci Slovenska alebo do zahraničia môžete jednoducho vykonať prostredníctvom:

 • internet bankingu
 • mobilnej aplikácie
 • call centra mLinka na telefónnom čísle 0850 60 60 50 (zadanie platby cez mLinku je spoplatnené v zmysle aktuálne platného sadzobníka)

 


Postup pre zadanie platby

Z jednej šablóny platobného príkazu poľahky odošlete:
- tuzemskú platbu
- tuzemskú zrýchlenú platbu
- platbu do zahraničia

 

 

 1. Po prihlásení sa do internet bankingu vyberte v hlavnom menu "PLATBY" a potom kliknite na "Domáca a do EÚ" 2. Zobrazí sa formulár pre vyplnenie platby.
  Do poľa "Názov prijímateľa" zadajte presné meno a priezvisko alebo názov firmy prijímateľa platby. Dajte si pozor, aby názov prijímateľa neobsahoval obsahovať pomlčku, podčiarkovník, mriežku, jedno písmeno alebo jednu číslicu. Prosíme, používajte prijímateľa s reálnym názvom alebo menom, ako napr. Peter Nový alebo Firma, s.r.o.)
  Pole tiež vyhľadáva v reálnom čase (podobne ako Google) na základe zadaných znakov prijímateľov z Adresára, alebo z histórie (z vykonaných platieb v histórii účtu). 


 3. Vyplňte údaje o platbe.
  Ak chcete tuzemskú platbu odoslať zrýchlene, v poli "Typ platby" vyberte možnosť "Domáca Zrýchlená". Podrobnejšie informácie o lehotách pre vykonanie jednotlivých typov platieb nájdete tu. 4. Vyplňte údaje o platbe a odošlite ju. Po odoslaní platby sa zobrazí sumarizácia platby. Skontrolujte údaje uvedené v platobnom príkade potvrďte ju v mobilnej aplikácii alebo pomocou autorizačnej SMS.


 1. Po prihlásení sa do internet bankingu vyberte v hlavnom menu "PLATBY" a potom kliknite na "Domáca a do EÚ" 2. Zobrazí sa formulár pre vyplnenie platby.
  Do poľa "Názov prijímateľa" zadajte presné meno a priezvisko alebo názov firmy prijímateľa platby. Dajte si pozor, aby názov prijímateľa neobsahoval obsahovať pomlčku, podčiarkovník, mriežku, jedno písmeno alebo jednu číslicu. Prosíme, používajte prijímateľa s reálnym názvom alebo menom, ako napr. Peter Nový alebo Firma, s.r.o.)
  Pole tiež vyhľadáva v reálnom čase (podobne ako Google) na základe zadaných znakov prijímateľov z Adresára, alebo z histórie (z vykonaných platieb v histórii účtu). 


 3. Ak chcete odoslať SEPA platbu do zahraničia, zadajte do poľa „Na účet IBAN“ zahraničné číslo IBAN ktoré začína inými písmenami ako SK. Automaticky sa aktivuje pole Referencia, ktoré slúži na podobné účely ako platobné symboly v tuzemskej platbe. 4. Vyplňte údaje o platbe a odošlite ju. Po odoslaní platby sa zobrazí sumarizácia platby. Skontrolujte údaje uvedené v platobnom príkade potvrďte ju v mobilnej aplikácii alebo pomocou autorizačnej SMS.