Trvalá platba (Trvalý príkaz)

Trvalá platba sa využíva v prípade opakovaných platieb rovnakej sumy, platobných symbolov (VS, SS, KS) v rovnakom období. Takýmto spôsobom je možné platiť napr. nájomné, splátky poistenia, splátky úveru, leasingu, zálohové faktúry za energie.

Trvalú platbu môžete jednoducho zaregistrovať prostredníctvom:

 • internet bankingu
 • mobilnej aplikácie
 • call centra mLinka na telefónnom čísle 0850 60 60 50 (zadanie, zmena a zrušenie domácej trvalej platby prostredníctvom mLinky je spoplatnené v zmysle aktuálne platného sadzobníka)

 

Zadanie trvalej platby

 1. Po prihlásení sa do internet bankingu v hlavnom menu kliknite na "PLATBY" a následne zvoľte "Trvalá platba".
  trvalaplatba_zadanie_krok1
  alebo pri zadávaní jednorazového platobného príkazu ho zmeňte na trvalý platobný príkaz
  DÔLEŽITÉ: Názov prijímateľa nesmie obsahovať pomlčku, podčiarkovník, mriežku, jedno písmeno alebo jednu číslicu. Prosíme, zadávajte reálny názov prijímateľa, ako napr. Peter Nový alebo Firma, s.r.o., inak vaša platba nemusí doraziť k prijímateľovi.


 2. Vyplňte údaje o trvalej platbe
  trvalaplatba_zadanie_krok2


 3. Nastavte frekvenciu vykonávania trvalej platby. Frekvenciu môžete zvoliť z menu
  a) Deň – prípustné hodnoty 7-360
  b) Týždeň - prípustné hodnoty 1-99
  c) Mesiac - prípustné hodnoty 1-99
  d) Rok - prípustné hodnoty 1-99
  e) Každý posledný deň v mesiaci


 4. Zadajte dátum platnosti trvalej platby. Pokiaľ chcete určiť dátum poslednej platby, kliknite na kalendár a zadajte dátum exspirácie platnosti trvalej platby.


 5. Určite deň vykonania trvalej platby, v prípade ak dátum vykonania pripadne na deň voľna, tak aby Vaša platba bola u prijímateľa včas.
  a) Posledný pracovný deň pred voľným dňom
  b) V daný deň
  c) V prvý pracovný deň po voľnom dni


 6. Nakoniec sa rozhodnite, či Vás máme informovať o nevykonaných platbách a či máme trvalú platbu opakovať počas 3 dní v prípade nedostatku peňažných prostriedkov na účte. V prípade, že zvolíte aj informovanie sms-kou o nevykonanej platbe, tak Vás po každom neúspešnom pokuse o vykonanie trvalej platby s opakovaním Vás informujeme SMS správou, správou do aplikácie alebo správou do internet bankingu, čiže máte ešte čas na doplnenie prostriedkov na účet, aby sa platba úspešne vykonala.
  UPOZORNENIE: Odoslanie notifikačnej SMS je spoplatnené v súlade s aktuálne platným sadzobníkom v zmysle paušálu notifikácie.


 7. Odošlite platbu


 8. Následne sa zobrazí stránka so sumarizáciou údajov v trvalej platbe.
  trvalaplatba_zadanie_krok2


 9. Po autorizovaní v mobilnej aplikácii alebo pomocou autorizačného SMS kódu sa trvalá platba aktivuje a zobrazí v zozname pravidelných platieb.
  trvalaplatba_zadanie_krok4


 10. Trvalé platby v zozname pravidelných platieb môžete kedykoľvek
  • Aktívne –Zmeniť, Prerušiť, Odstrániť
  • Prerušené – Obnoviť, Odstrániť
  • Exspirované – Aktivovať
  • Odstránené – nezobrazujú sa v internet bankingu

  trvalaplatba_zadanie_krok5

 

 

 

Súvisiace informácie