Trvalá platba (Trvalý príkaz)

Trvalá platba sa využíva v prípade opakovaných platieb rovnakej sumy, platobných symbolov (VS, SS, KS) v rovnakom období. Takýmto spôsobom je možné platiť napr. nájomné, splátky poistenia, splátky úveru, leasingu, zálohové faktúry za energie.

Trvalú platbu môžete jednoducho zaregistrovať prostredníctvom:

  • internet bankingu
  • mobilnej aplikácie
  • call centra mLinka na telefónnom čísle 0850 60 60 50 (zadanie, zmena a zrušenie domácej trvalej platby prostredníctvom mLinky je spoplatnené v zmysle aktuálne platného sadzobníka)

 

 

Zadanie trvalej platby

Je to jednoduché

1) Po prihlásení sa do internet bankingu:

a) priamo v hlavnom menu kliknite na tlačidlo Vykonať platbu,
b) alebo si vyberte účet a po zobrazení tlačidiel akcií, kliknite na tlačidlo Vykonať platbu.

trvalaplatba_zadanie_krok1

 

c) alebo sa k šablóne trvalého príkazu preklikajte postupne

trvalaplatba_zadanie_krok2

 

trvalaplatba_zadanie_krok3

 

d) alebo zaregistrujte trvalú platbu v menu "Zoznam pravidelných platieb", kliknutím na tlačidlo "Nová pravidelná platba"

trvalaplatba_zadanie_krok4

 

e) alebo jednoducho zmeňte jednorazový platobný príkaz na trvalý platobný príkaz

DÔLEŽITÉ: Názov prijímateľa nesmie obsahovať pomlčku, podčiarkovník, mriežku, jedno písmeno alebo jednu číslicu.  Prosíme, zadávajte reálny názov prijímateľa, ako napr. Peter Nový alebo Firma, s.r.o., inak vaša platba nemusí doraziť k prijímateľovi.


2) Vyplňte údaje o trvalej platbe

trvalaplatba_zadanie_krok5

 

3) Zvoľte frekvenciu vykonávania trvalej platby. Frekvenciu môžete zvoliť z menu.

a) Deň – prípustné hodnoty 7-360
b) Týždeň - prípustné hodnoty 1-99
c) Mesiac - prípustné hodnoty 1-99
d) Rok - prípustné hodnoty 1-99
e) Každý posledný deň v mesiaci

4) Zadajte dátum platnosti trvalej platby. Pokiaľ chcete určiť dátum poslednej platby, kliknite na kalendár a zadajte dátum exspirácie platnosti trvalej platby.

5) Určite deň vykonania trvalej platby, v prípade ak dátum vykonania pripadne na deň voľna, tak aby Vaša platba bola u prijímateľa včas.

a) Posledný pracovný deň pred voľným dňom
b) V daný deň
c) V prvý pracovný deň po voľnom dni

6) Nakoniec sa rozhodnite, či Vás máme informovať o nevykonaných platbách a či máme trvalú platbu opakovať počas 3 dní v prípade nedostatku peňažných prostriedkov na účte. V prípade, že zvolíte aj informovanie sms-kou o nevykonanej platbe, tak Vás po každom neúspešnom pokuse o vykonanie trvalej platby s opakovaním Vás informujeme SMS-kou a aj správou do internet bankingu, čiže máte ešte čas na doplnenie prostriedkov na účet, aby sa platba úspešne vykonala.
UPOZORNENIE: Odoslanie notifikačnej SMS je spoplatnené v súlade s aktuálne platným sadzobníkom v zmysle paušálu notifikácie.

7) Odošlite platbu

8) Následne sa zobrazí stránka so sumarizáciou údajov v trvalej platbe. Po autorizovaní SMS kódom sa trvalá platba aktivuje a zobrazí v zozname pravidelných platieb.

trvalaplatba_zadanie_krok6

trvalaplatba_zadanie_krok7

 

9) Trvalé platby v zozname pravidelných platieb môžete kedykoľvek

  • Aktívne –Zmeniť, Prerušiť, Odstrániť
  • Prerušené – Obnoviť, Odstrániť
  • Exspirované – Aktivovať
  • Odstránené – nezobrazujú sa v internet bankingu

trvalaplatba_zadanie_krok8

 

 

Súvisiace informácie