Inkaso

Inkaso slúži na vykonávanie pravidelných platieb z bežného účtu, kedy frekvencia, suma a platobné symboly sa môžu meniť.

V mBank nemusíte manuálne registrovať mandát na inkaso v internet bankingu, ani inak oznamovať, že ste uzavreli mandát na inkaso s prevádzkovateľom služby, za ktorú chcete platiť inkasom. Mandát jednoducho potvrdíte v internet bankingu, alebo prostredníctvom call-centra mLinka, pri príležitosti vykonania prvej inkasnej platby.

Pri uzatváraní mandátu na inkaso uvádzajte prevádzkovateľovi služby kompletné číslo Vášho účtu vrátane predčíslia účtu (520700).

 

Ako zaregistrovať mandát na inkaso?

1) Nemusíte nič registrovať.

 

2) Mandát jednoducho potvrdíte pred vykonaním prvej inkasnej platby.

 

3) mBank Vám pošle SMS správu o tom, že máte v internet bankingu nový mandát na potvrdenie. SMS je zasielaná hneď ako je výzva na inkaso doručená do mBank. Rovnakú správu Vám zašleme aj do internet bankingu. Výzva na inkaso môže byť doručená aj 1 deň pred vykonaním inkasa.
Text SMS správy: "mBank: Mate novy suhlas s inkasom na potvrdenie. Suhlas akceptujte najneskor do DD.MM.RRRR do 14:00 h."

 

4) Výzvu na inkaso nájdete aj v časti "Platby", po kliknutí na "Zoznam pravidelných platieb".

 

5) Po rozkliknutí správy v internet bankingu sa zobrazia podrobnosti o inkase.
6) Pri akceptácii mandátu je potrebné zadať názov inkasa a tiež limit sumy pre vykonanie inkasa.

 

 

7) Pred zadaním SMS kódu si ešte skontrolujte, či sú všetky náležitosti inkasa správne

 

8) Po zadaní a potvrdení SMS kódom sa zobrazí informácia o akceptovaní mandátu na inkaso.

 

9) Po akceptovaní mandátu prebehne platba prvého inkasa a ďalšie platby následne prebehnú automaticky.

 

10) Ak by sa časom zmenili niektoré údaje v existujúcom mandáte, prijímateľ inkasnej platby musí zaslať výzvu na inkaso, ktorá obsahuje predmetnú zmenu a vtedy je potrebné mandát akceptovať znovu.

 

11) Kedykoľvek môžete v mandáte zmeniť dátum platnosti mandátu a limit sumy a vlastný názov.

 

12) Mandát môžete prerušiť na určitú dobu alebo na určitý počet platieb, počas tohto obdobia sa inkasné platby nevykonajú. Váš mandát je stále platný, ale v stave „PRERUŠENÝ“.

 

13) Mandát môžete kedykoľvek zrušiť. Od momentu zrušenia mandátu sa žiadne inkaso viac nevykoná. Pre obnovu inkasných platieb bude následne potrebné uzavrieť nový mandát s prevádzkovateľom služby.

14) Vykonanie inkasnej platby už nie je možné opakovať, je teda potrebné zabezpečiť dostatok peňažných prostriedkov na účte zostatok na účte na vykonanie platby.

 

Súvisiace informácie